top of page

הדרכת הורים - האם אתה הורה מלווה , שוטר או חבר ?

הדרכת הורים:

כולנו מכירים את הדף לטיול עם הספח הקטן, אשר צריך למלא ולהחזיר למורה: "האם תרצה/י להיות הורה מלווה?" 

באותו רגע אנו שוקלים את אפשרויות הבחירה שלנו:

כן – המשמעויות הן:
*הורה שיעזור לילד לסחוב את התיק שלו כשיהיה לו קשה
*הורה שמלווה את הכיתה ואחראי על כל הילדים
* הורה שמתבונן מרחוק על ילדו שלו המתמודד עם קשיי הטיול.

לא – המשמעויות הן:
*כי אני לא מעוניין בכל הבלאגן והאחריות שכרוכה בעניין
*כי אין לי כוח לראות את הילד שלי בוכה כל הזמן
*כי אני רוצה שהוא יצא לטיול ויתמודד עם הקשיים.

ואז היד רועדת, השפתיים יבשות. 
והתשובה...... תלויה בחזון שלנו להורות.

הערכים החשובים לנו:

ערך העצמאות – יעודד את הילד לעמוד בקשיים ויחזק את יכולותיו, יחנך ויאפשר לילד לשגות כהכנה לחיים. "הורה מלווה".

ערך האחריות האישית שלי – אני הורה שאחראי לכל דבר שקורה לילד לטוב ולרע, לכן אני אגיד לילד בדיוק איך לפעול וכך לא יעונה לילדי כל רע. – "הורה שוטר".

ערך הכיף והנעים – כדי שלילד יהיה כיף בחיים, ניתן לו מה שהוא רוצה . "מה רע בקצת לפנק? אם לא בא לו ללכת לגן שלא ילך, אפשר לחשוב..." -  "הורה חבר".

גם אני התנדנדתי  בין "הורה שוטר" ל "הורה חבר".

האפשרות של "הורה מלווה " – התבהרה לי כשביתי הבכורה קיבלה רישיון נהיגה והייתי צריכה להיות בתפקיד "הורה מלווה". 

"הורה מלווה" יושב ליד ילדו בזמן שהוא נוהג, חסר שליטה על המכונית. הוא אינו יכול לעשות דבר. חייו וחיי ילדו לא בשליטתו. 
הדבר היחיד שיש לו הוא לדבר. והאמינו לי -  דיברתי, צעקתי ובעיקר התפללתי שאגיע בשלום הביתה.

המצב הזה חייב אותי לסמוך על ביתי בנהיגה אך החוויה הזאת אפשרה לי לראות זווית חדשה בהורות.
אני בוחרת להיות "הורה מלווה" - הורה המשוחח עם הילדים, מתייעץ, משתף, סומך על היכולות שלהם ומציב גבולות ברורים (הרי גם בכביש יש תמרורים...)
להיות הורה מלווה, מכבד אותי ואת הילד. מאפשר דיאלוג בין שווה ערך, אך לא שווה תפקיד.

מדי פעם קופץ לו "ההורה שוטר" . הרי גם  בכביש, השוטר עוצר אותנו לפני שאנחנו עושים עבירה כדי לשמור על חיינו. ומדי פעם אני גם "הורה חבר " וזה נעים וכיף לי. מתפנקת עם הילד בבוקר במיטה ושולחת אותו עם פתק למורה :" בני איחר לבית הספר מאחר ו....."

 אך אני תמיד הורה. זה לתמיד.

אז איזה הורים אתם בוחרים להיות? 
האם הסכמתם לצאת לטיול? כאיזה הורה - מלווה , שוטר או חבר?

הדרכת הורים,בוגרת מכון אדלר חינוך ילדים  

הדרכת הורים
הדרכת הורים
bottom of page