top of page

מגוון מאמרים וכתבות  

 

 

קוראים יקרים 

 

 

תפיסת עולמו של האדם את עצמו ואת הסביבה מסתמכת על תחושת הערך העצמי שלו , אשר הבסיס הינו במסגרת הבית

 

{הורים ואחים } , קשרים חיוביים אלו הן הבסיס למגוון הבחירות של האדם בחייו.

 

במציאות משתנה יש להתאים את התקשורת האישית של האדם עם הסביבה , ובייחוד בין הורים לילדיהם. הפער בתפיסות ,גורם לקשיים רבים והצלקות מיחסיים הרסניים קשים לאיחוי לאחר שנים רבות.

 

חשוב לי להעניק מהנסיון הרב שצברתי במשך השנים ולעזור להורים לקבל כלים מעשיים להתמדדות עם קשיים בסיס רחב של כבוד הערכה והרבה צחוק ואהבה .

 

אני מאמינה כי המפתח לחיי אושר של הילדים נמצא בידי ההורים.

 

קריאה מועילה.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
bottom of page