top of page

 

בעיות התנהגות ילדים - מה עושים כשהילדים רבים?

הדרכת הורים:

אני זוכרת את הסיטואציה מילדותי בה אני ואחותי נלחמות זו בזו במשיכת שערות. ההורים בחרו לא להתערב.

ידוע כי אחים רבים. אך השאלה היא - איך רבים? ובכלל, האם יש דרך אחרת לפתור מחלוקות גם ללא אלימות ?

כשהפכתי לאמא והילדים רבו ,הכו אחד את השני ,הנחתי שזה לגיטימי בין אחים ,לפי הדוגמא שראיתי בבית ילדותי. יום אחד פשוט החלטתי שדי! אני לא מסכימה לאלימות בבית שלי. 
ביררתי ומצאתי מהי ההגדרה של אלימות - "אלימות היא התנהגות כוחנית, בין  אםפיזית, פסיכולוגית או אחרת, תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע".

אני בחרתי שבבית שלי לא יהיו אלימות או העלבות, גם לא בצחוק. ברמזור*  שלי זה היה באדום. במשך שבועיים ביררנו לעצמנו, כל המשפחה, מהם ביטויי האלימות אשר מתקיימים במשפחתנו. 
התברר שכולנו, כולל אנחנו ההורים, השתמשנו בצורה כזו או אחרת של אלימות (למשל הקנטות הדדיות). כמובן שלנו ההורים יש את האחריות לשמש מודל של תקשורת ללא אלימות.

ברגע שבחרנו אחרת והעברנו את השיח לבית ללא אלימות ,זה אפשר דיאלוג אחר. התחלנו להבין מהו קונפליקט ,ומהן האפשרויות לפתור אותו.
במריבות אחים יישמנו את פיתרון הקונפליקט של "אין מנצחים ואין מנוצחים". בראש ובראשונה אין אלימות . מותר לכעוס ולהביע רגשות אך ללא כוונה לפגוע באחר .אנחנו אחראים לרגשות שלנו ע"פ מודל א.פ.ר.ת ** ולכן נחזור ונברר את האירוע ,מה הייתה הבעיה.

חשוב להבין שהבעיה היא של הילדים, עליהם האחריות לתקשר בדרך אחרת . תפקידי להדריך אותם, לסייע להם לתקשר בדרך בונה של דיאלוג, אך לא לשפוט בין הצדדים. 

אז איך פותרים מריבות בבין אחים?

1. פסק זמן מהמריבה להרגעת הרוחות.

2. שיחה.

3. הגדרת הבעיה.

4. הצעות לפתרון– חשוב להעלות הצעות רבות ולא לפסול אותם בשלב זה.

5. פתרון מוסכם – כאשר הצרכים של שני הצדדים סופקו.

6. בדיקה של יישום במציאות.

מה עוד נעשה ? נדגיש ערכים אשר ישנו את דפוס החשיבה :

*כבוד הדדי – אני מכבד את עצמיו את האחר.

*התחשבות הדדית.

* שוויון ערך.

 קונפליקטים זה חלק מהשוני והיופי בינינו ,הדיאלוג זה המקום המקשר בינינו. מהי האווירה המשפחתית שאתםבוחרים ?

 *מודל הרמזור – יצירת בהירות בהורות, ע"פ הפרדת חשיבות הנושאים – אדום ,כתום , ירוק . אדום – הנושאים שלא נוותר עליהם כגון ביטחון ,בטיחות ובריאות.

** מודל א.פ.ר.ת – ארוע , פרשנות ,רגש , תגובה. כאשר נוצר מצב של קונפליקט בין הצדדים כל צד מפרש את האירוע לפי הסובייקטיביות שלו וכאשר הערך שלנו נפגע , הרגשות והתגובות שלנו יהיו בהתאם . יש מקום ולחזור לברר מה היה האירוע ומשם ללמוד לעתיד.

הדרכת הורים בוגרת מכון אדלר - חינוך ילדים 

bottom of page